Provoz ŠD

Provoz ŠD

pondělí – pátek        6.00 – 8.00, 11.45 – 17.00

telefonní čísla do ŠD:
přízemí 721709 052  (p. Schacherlová, Kabátová, Čiháková, Kaiserová)
1.patro 721 709 064 (p. Roubová, Řechková)
2. patro 723 858 605 (p. Doláková, Kupková, Tulachová)

Obsazení oddělení

1. oddělení     Věra Doláková                  2. patro          1. – 5.tř.          30 žáků
2. oddělení     Jitka Kupková                    2. patro          1. – 5.tř.          30 žáků
3. oddělení     Renata Roubová               1. patro          1. – 5.tř.          30 žáků
4. oddělení     Svatava Řechková            1. patro          1. – 5.tř.          30 žáků
5. oddělení     Jana Kabátová                   přízemí          3. – 5.tř.          30 žáků
6. oddělení     Vladislava Schacherlová  přízemí          1. – 5.tř.          30 žáků
7. oddělení     Helena Čiháková               přízemí          1. – 5.tř.          30 žáků
8. oddělení     Vladimíra Kaiserová          přízemí          1. – 3.tř.          30 žáků
9. oddělení     Markéta Tulachová           2. patro          3. – 5.tř.          30 žáků

Oddělení jsou věkově smíšená, jsou určena zejména žákům 1. stupně.

Ranní provoz, odpolední provoz – dlouhá

   6.00  6.30  6.45  7.00  do 17.00
 Pondělí
p.Řechková
1. patro
p.Kaiserová
přízemí
p.Kupková
2. patro
p.Čiháková
přízemí
p. Roubová
1. patro
 Úterý
p.Čiháková
přízemí
p.Doláková
2. patro
p. Roubová
1. patro
p.Řechková
1. patro
p.Kupková
2. patro
 Středa
p. Roubová
1. patro
p.Kupková
2. patro
p.Čiháková
přízemí
p.Kaiserová
přízemí
p.Řechková
1. patro
 Čtvrtek
p.Kaiserová
přízemí
p. Roubová
1. patro
p.Řechková
1. patro
p.Kupková
2. patro
p.Čiháková
přízemí
 Pátek
p.Kupková
2. patro
p.Řechková
1. patro
p.Čiháková
přízemí
 
p.Kaiserová
přízemí
p.Kaiserová
přízemí

Z provozních důvodů může být některá ranní zrušena. Děkujeme za pochopení.

Provoz ŠD o prázdninách

V době školních prázdnin nabízíme možnost umístění dítěte do školní družiny za těchto podmínek:
– provoz bude zajištěn pro zapsané děti ve ŠD zaměstnaných maminek
– při počtu 20 žáků bude otevřeno oddělení ŠD
– bude zajištěno stravování ve ŠJ za cenu oběda 70,- Kč,
– bude upravena provozní doba od 8.00 do 15.00 hod.
– provoz o hlavních prázdninách – úplata za provoz


S dotazy a přihlášením dětí se obracejte na: dolakova@7zs.pb.cz