Provoz ŠD

Provoz ŠD

pondělí – pátek        6.00 – 8.00, 11.45 – 17.00

telefonní čísla do ŠD:
přízemí 721709 052  (p. Schacherlová, Kabátová, Čiháková, Kaiserová, Kupková B.)
1.patro 721 709 064 (p. Roubová, Řechková)
2. patro 723 858 605 (p. Doláková, Kupková J.)

Obsazení oddělení

1. oddělení     Věra Doláková                  2. patro          1. – 5.tř.          max 30 žáků
2. oddělení     Jitka Kupková                    2. patro          1. – 5.tř.          max 30 žáků
3. oddělení     Renata Roubová               1. patro          1. – 5.tř.          max 30 žáků
4. oddělení     Svatava Řechková            1. patro          1. – 5.tř.          max 30 žáků
5. oddělení     Jana Kabátová                   přízemí          4. – 5.tř.          max 30 žáků
6. oddělení     Vladislava Schacherlová  přízemí          1. – 5.tř.          max 30 žáků
7. oddělení     Helena Čiháková               přízemí          1. – 5.tř.          max 30 žáků
8. oddělení     Vladimíra Kaiserová          přízemí          1. – 3.tř.          max 30 žáků
9. oddělení     Barbora Kupková              přízemí         3. – 5.tř.          max 30 žáků

Oddělení jsou věkově smíšená, jsou určena zejména žákům 1. stupně.

 

OBĚD: čas návratu do oddělení

  1.odd. 2. odd. 3. odd. 4. odd. 5. odd. 6. odd. 7. odd. 8. odd. 9. odd.
PO 12.30 12.30 12.30 12.30 13.25 12.30 13.25 13.25 13.25
UT 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 12.30 13.25
ST 12.30 13.25 12.30 13.25 13.25 13.25 13.25 12.30 13.25
ČT 12.30 12.30 12.30 12.30 13.25 12.30 13.25 12.30 13.25
PA 12.30 12.30 12.30 12.30 13.25 12.30 13.25 12.30 13.25

 

Provoz ŠD o prázdninách

V době školních prázdnin nabízíme možnost umístění dítěte do školní družiny za těchto podmínek:
– provoz bude zajištěn pro zapsané děti ve ŠD zaměstnaných maminek
– při počtu 20 žáků bude otevřeno oddělení ŠD
– bude zajištěno stravování ve ŠJ za cenu oběda 80,- Kč,
– bude upravena provozní doba od 8.00 do 15.00 hod.
– provoz o hlavních prázdninách – úplata za provoz

S dotazy a přihlášením dětí se obracejte na: dolakova@skolni.pb.cz