Sběrová akce 3. část

3. část sběrové akce proběhla na konci května. Na tento termín měla škola naplánované další akce. Na tento termín připadla například oslava Světového dně želv nebo velké přípravy k 800. výročí města Příbram. Rozhodli jsme tedy, že poslední část sběrové akce zkrátíme pouze na 1 týden. Nabízí se zde otázka, jestli to se sběrem nebude horší. Odpověď je, že nikoliv. Za jeden týden 3. části sběrové akce se povedlo shromáždit dokonce více papíru než v předchozí části a to o téměř 2 tuny. Můžeme jen děkovat všem, kteří se do akce zapojili a pomohli tak ke skvělému výsledku. Získané peníze byly rozděleny do fondů jednotlivých tříd. Zvláštní poděkování si zaslouží Náš pan školník a žáci 9. ročníků, kteří se podíleli na nakládce starého papíru.

CELKOVÝ VÝSLEDEK ZA VŠECHNY 3 ČÁSTI TAK ČINÍ: 16000kg   +   12326kg   +   14120kg ´= 42 446 kg starého papíru

Bez názvu