Sběrová akce papíru téměř 35,4 tuny za rok

Ve druhém kole sběrové akce naše škola přispěla bezmála 13ti tunami starého papíru. Již dlouhodobě patříme ve sběru papíru k absolutní špičce středočeského kraje. Letos tomu pravděpodobně nebude jinak. Je samozřejmě na místě zde poděkovat všem, kteří se akce účastnili. Máme namysli žáky, učitele, rodiče prarodiče a všechny ty, kteří si dali práci, pomoci. S nakládkou, jak již bývá zvykem, pomohli žáci 8. a 9. ročníků, kteří byli při ruce panu školníkovi Vitovi. Z celkových čísel vyplývá, že jsme překonali náš minulý rok o přibližně 2,5 tuny.
Finanční odměny za shromážděný papír připadly v plné výši do třídních fondů. 
CELKOVÝ VÝSLEDEK TAK ČINÍ: 22 432 kg + 12 987 kg = 35 419 kg starého papíru
Děkujeme a příští rok budeme opět pokračovat. Mgr. Jan Hradecký

ČEMU JSME SBĚREM POMOHLI
1 tuna odevzdaného papíru                                  ……………              ušetřené 2 tuny dřeva
35 našich odevzdaných tun papíru ušetřilo       ……………              tun dřeva?
1 tuna odevzdaného papíru                                 ……………              ušetří 100 000 litrů vody
35 našich odevzdaných tun papíru ušetřilo       ……………              …………………… l vody
Jistě si každý dopočítá J
Zdroj: www.eko-kom.cz