Setkání a komunikace s rodilou mluvčí

5. března ve čtvrtek na naší školu, již po druhé v tento školní rok, zavítala a přišla zpestřit hodiny anglického jazyka Fritzie Cerna. V rámci pěti vyučovacích hodin se setkala s žáky 9.B, se kterými se bavila na téma „Život v České republice a život v Kanadě – The life in the Czech Republic and in Canada“, druhou hodinu s dětmi z 8.A komunikovala na téma „Moje oblíbená knížka / můj oblíbený film –My favourite book / popular movie“. Třetí hodina patřila žákům 7.C a 7.D a téma „Volný čas – Free time and leisure activities“. Čtvrtou hodinu si užili žáci 5.C na téma „Místo, kde žiji – město nebo vesnice / The place where I live – a town or a village“. Poslední hodina patřila žákům 4.D a tématu „Zvířata kolem nás / Animals around us“. Cílem setkání a bezprostřední komunikace s rodilou mluvčí v anglickém jazyce je pro žáky především motivace a radost z učení se cizího jazyka. Žáci rodilé mluvčí rozumí, komunikují s ní, reagují na její otázky a snaží se jí zeptat na věci související s tématem. Z pozitivních reakcí a hodnocení žáků věříme, že jsou taková setkání velkým přínosem pro jazykový rozvoj i život žáků samotný. Mgr. Jana Žáková, vyučující anglického jazyka