Školní bufet opět otevřen

Od pondělí  7.1. 2019 bude v provozu opět školní bufet, který bude fungovat za následujících podmínek:
– provoz cca od 6,30 – 14,30 hod.
– ráno do 7,50 hod. může nakupovat kdokoliv, včetně malých žáků 1. – 3. roč.
– o velké přestávce vyhrazeno pouze pro žáky od 4. roč. do 9. roč.
po vyučování – kdokoliv
Při jakémkoliv vytváření konfliktních situací (předbíhání, strkání apod.) budou žáci z nakupování vyloučeni.