školní psycholog

Vážení rodiče,

od září bude každé druhé úterý na naší škole působit školní psycholog Mgr. Martin Semrád.

Kontakty:   PSYCHOLOGSEMRAD@GMAIL.COM           telefon: 732 989 894

 

Základní informace

Dětem, dospívajícím a dospělým mohu pomoci při:

 • zvládání stresu, úzkosti, deprese, afektů
 • budování životní spokojenosti, psychické odolnosti, sociálních dovedností a vztahů
 • překonávání náročných období, krizí a konfliktů
 • přijímání ztrát, změn, daností, sebe sama
 • orientací v životním směřování, ve vlastních hodnotách.

Rodičům mohu pomoci zvládat výzvy výchovy, když dítě

 • nerespektuje pravidla
 • nechce plnit své povinnosti
 • fyzicky/slovně agresivní
 • nemá k rodičům důvěru
 • nerozvijí svůj potenciál.

Pedagogům mohu nabídnout podporu při

 • práci s motivací žáků
 • budování vztahů v třídním kolektivu
 • prevenci problémového a rizikového chování, šikany
 • zvládání osobních a profesních potíží.

Psychologické poradenství a konzultace mohou probíhat v mé pracovně, online, telefonicky nebo v terénu, u klienta doma, ve škole, venku.

Ve své práci vycházím z poznatků psychologie o prožívání, myšlení a chování a principů psychoterapeutické práce a koučování. Využívám dle potřeby vše, co vede k cíli, úlevě, přijetí či lepší orientaci v konkrétní situaci.