Slavnostní pasování na začínající čtenáře

V pondělí 26. listopadu k nám zavítali vyslanci krále Oty Prvního z Království čtenářů, aby nás pasovali na začínající čtenáře. Poklekli jsme, mečem jsme byli pasováni a dostali jsme svoji první knížku – Slabikář a pamětní list. Vyslancům jsme předvedli básničky a písničky, které jsme se zatím naučili. Ti nám slíbili návštěvu krále Oty Prvního na konci školního roku, kdy už budeme opravdovými čtenáři a králi to také rádi předvedeme. Moc si toho vážíme a těšíme se.
Za prvňáčky R. Andršová