Slavnostní vyhodnocení Napiš pro mě …

2V úterý 26.4. se v zimní zahradě uskutečnilo slavnostní vyhodnocení literární a výtvarné soutěže Napiš pro mě … Vše o soutěži najdete v přiloženém článku, přiloženy jsou i kompletní výsledky a odkaz na fotogalerii.

foto   Výsledky – pověst    Výsledky – zbylé kategorie V úterý 26.4.2016 se v prostorách zimní zahrady Základní školy, Příbram VIII, Školní 75 uskutečnilo slavnostní vyhodnocení dalšího ročníku literární a výtvarné soutěž Napiš pro mě … Tato soutěž má na naší škole již dlouholetou tradici a jistě si všichni ještě pamatují galavečer spojený s křtem Knihy pohádek, která vychází právě ze starší sestry dnešního formátu soutěže dříve nazvaného Napiš pro mě pohádku. Dnes se soutěž nazývá již jen zkráceně Napiš pro mě …, čímž se tak neomezuje jen na psaní pohádek, ale témata bývají rozmanitá. Pro letošní rok učitelé českého jazyka 1. i 2.stupně tentokrát vybrali sci-fi povídku Je rok 3016 …, popis Ladových zimních obrázků, úvahu nad komunikací Mezi čtyřma očima, poezii na libovolné téma a zejména určili hlavní kategorii, která je spjatá s letošními oslavami 800.výročí první zmínky o Příbrami, s názvem Smyšlená pověst o založení Příbrami.

Žáci od čtvrtého do devátého ročníku tentokrát v rámci českého jazyka přemýšleli, proč se naše město jmenuje Příbram a jak asi vzniklo. A tak přišel i nápad vytvořit hlavní kategorii soutěže. Do psaní pověstí se zapojilo okolo čtyři sta žáků naší školy, aby pak padesát nejlepších bylo nominováno do samotné soutěže. Odborná porota ve složení učitelů českého jazyka všech padesát prací pak pečlivě přečetla, aby  rozhodla o šťastné jedenadvacítce, která byla během slavnostního odpoledne vyhodnocena a oceněna paní ředitelkou Danou Křápkovou. Sluší se alespoň vyjmenovat čtyři absolutní vítěze, jejichž smyšlené pověsti nejvíce upoutaly porotu – Jana Šnejdrová (5.D), Lucie Kocnová (7.A), Kristýna Kopecká (7.C) a Lukáš Jirásek (9.A). Čtení pověsti posledně jmenovaného žáka s názvem O mlynáři Litavovi z Příbrami se ujal herec Divadla Antonína Dvořáka v Příbrami Lukáš Typlt, který svým dramatickým přednesem podmalovaným hudebním doprovodem Vladimíra Heráka ještě více umocnil slavnostní atmosféru.

Díky podpoře Města Příbram mohlo zároveň vzniknout zvláštní vydání žákovského časopisu Život v lavicích, kde je všech 21 nejzdařilejších pověstí otisknuto. Aby se však časopis neomezil jen na psané texty, zároveň s vyhlášenou hlavní kategorií malovali žáci školy k 21 vyhodnoceným pověstem ilustrace a ty nejlepší jsou nejen součástí výše uvedeného časopisu, ale jejich autoři byli na slavnostním odpoledni rovněž oceněni tentokrát z rukou starosty Města Příbram Ing. Jindřicha Vařeky, který poctil školu velmi milou návštěvou.

Škola kromě zvláštního čísla časopisu vydává ještě tradiční kalendář již pro rok 2017 s žákovskými ilustracemi, který je také věnován příbramskému výročí a jehož výtisk rovněž finančně podpořilo Město Příbram. Časopis i kalendář budou pro veřejnost k dispozici na červnových slavnostech 800.výročí Příbrami, které se konají v sobotu 11.6.2016 na Novém rybník a kde bude mít naše škola od 10,00 do 16,00 svůj prezentační stánek. Žáci se svými učiteli již nyní připravují pro návštěvníky celou řadu aktivit a soutěží, za jejichž splnění bude odměnou právě výše zmiňovaný časopis nebo kalendář.

V červnu slaví nejen naše město, ale i naše škola, kdy pod záštitou paní ředitelky Dany Křápkové a žákovského parlamentu proběhne ve středu 15.6.2016 opět v prostorách zimní zahrady slavnostní vyhlášení tradiční a  úspěšné ankety Žák roku a Sportovec roku, na kterou jsou všichni opět srdečně zváni.

Ale ještě zpátky k soutěži Napiš pro mě … Kromě žáků, kteří byli oceněni za literární či výtvarné zpracování příbramských pověstí, odměnili učitelé českého jazyka i dalších deset žáků za nejlépe zpracovaná další literární témata, co jsou uvedena v úvodu článku.

Slavnostní odpoledne se na ZŠ ve Školní ulici vydařilo. A to nejen díky více jak padesátce odměněných žáků, kteří svým tvůrčím úsilím ukázali svůj talent, a zaplněnému sálu zimní zahrady pyšných rodičů na své děti, ale zejména také díky všem, kteří se na uspořádání slavnosti podíleli.

Proto se na závěr sluší poděkovat: Městu Příbram za finanční podporu vydání časopisu a kalendáře a Ing. Jindřichu Vařekovi, starostovi města, který se slavnosti zúčastnil, a dále Magdaléně Studené, jedenáctileté moderátorce provázející odpolednem jako opravdová profesionálka. Na velmi pěkném hudebně pěveckém vystoupení, které bylo součástí slavnosti, se podílely kroužek flétniček paní učitelky Veroniky Krůtové, pěvecký sbor Jásan Vladimíra Heráka a Petra Štěpánková, žákyně 9.C, doprovázející flétny i sbor hrou na saxofon a klarinet. Poděkování rovněž patří všem učitelům českého jazyka, kteří zpracovali slohové práce svých žáků a vybrali ty nejúspěšnější, učitelům výtvarné výchovy, kteří naopak vybírali ty nejzdařilejší ilustrace, a paní ředitelce Daně Křápkové, jež zajistila pro oceněné žáky hodnotné ceny.

Sedmý ročník soutěže je u konce, ale už nyní se připravují témata pro ročník osmý. O tom však až příští školní rok.

Václav Havlíček, ZŠ, Příbram VIII, Školní 75