Spolupráce s MŠ – Funny English

image003Na naší škole již několikátým rokem pokračuje těsná spolupráce s přilehlými MŠ. Dne 19.1. k nám do školy zavítali předškoláci z 13. a 14. MŠ, abychom jim ukázali, jakým způsobem se u nás žáci nejnižších dvou tříd učí anglicky. Průvodci zábavnou “hodinou” Funny English, jak se i celá akce jmenovala, byli žáci 2.B pod vedením učitelek Jany Žákové a Martiny Čmuchařové. Také několik šikovných sedmáků pomáhalo s organizací a hladkým průběhem anglického dopoledne. Během dvou hodin se v jazykové učebně naší školy vystřídalo bezmála 40 předškoláčků. Tématem hodiny byla Farma a její zvířátka. Žáci 2. B přivítali své budoucí spolužáky anglickou písničkou Hello s pohybovým doprovodem, dále ukázali pomocí dalších písniček, říkadel a krátkých mluvených cvičení, že znají spoustu zvířátek a jejich zvuky, dokáží reagovat na anglické pokyny, odpovědět na jednoduché otázky, vést krátké rozhovory atd. V druhé polovině programu si každý druháček vybral k sobě svého předškoláka a společně plnili jednoduché úkoly spojené s tématem. Předškoláci byli velmi šikovní a někteří ani nepotřebovali pomoc svých školních asistentů. V závěru hodiny si také vyzkoušeli práci s interaktivní tabulí. Rozloučení proběhlo jak jinak, než společným anglickým zpíváním písničky Goodbye.

Jako odměnu si děti odnesly nejen sladkou dobrůtku, ale i obrázek Chloe  – postavička, která provází výukou angličtiny v 1. a 2. třídě a s kterou se předškoláci měli možnost seznámit v předchozím programu.

Dle usměvavých tváří všech zúčastněných dětí se společné dopoledne věnované angličtině povedlo. Na předškoláky se již moc těšíme a doufáme, že se jim u nás bude líbit, a to nejen v hodinách angličtiny. M. Čmuchařová, J. Žáková