Spolupráce s MŠ – Zábavná angličtina

image001Na naší škole již několikátým rokem pokračuje těsná spolupráce s přilehlými MŠ.
Dne 29.2. k nám do školy zavítali předškoláci z 13. a 14. MŠ, abychom jim ukázali, jakým způsobem se u nás žáci nejnižších dvou tříd učí anglicky. Průvodci zábavnou “hodinou” Fun with English, jak se i celá akce jmenovala, byli žáci 2.B a 2.C pod vedením Martiny Čmuchařové a Jany Žákové. Také několik šikovných šesťáků pomáhalo s organizací a hladkým průběhem anglického rána. Během dvou hodin se v jazykové učebně naší školy vystřídalo skoro 50 předškoláčků. Tématem hodiny byla Farma a její zvířátka.Školáci přivítali své budoucí spolužáky anglickou písničkou Hello s pohybovým doprovodem, anglicky se jednotlivě krátce představili, přizvali na pomoc maňáska Chloe, zazpívali veselou písničku On Uncle Jack´s Farm a pojmenovali všechna farmářská zvířátka.V druhé polovině programu si každý druháček vybral k sobě svého předškoláka a společně plnili jednoduché úkoly spojené s tématem. Předškoláci byli velmi šikovní a někteří ani nepotřebovali pomoc svých školních asistentů. Během hodiny si také vyzkoušeli práci s interaktivní tabulí, kde si děti společně zahrály pexeso se zvířátky. Dokonce přišel mezi nás i anglický kouzelník a vyčaroval několik zvířátek, které jsme spolu pojmenovali. Závěrem si předškoláčci hravou formou ověřili, co si ze zábavné hodiny pamatují. Rozloučení proběhlo jak jinak, než společným anglickým zpíváním písničky Goodbye a předáním malé odměny včetně malého obrázku Chloe.
Dle neustálého lesu hlásících se rukou a nadšených a usměvavých tváří všech zúčastněných dětí se společné ráno věnované angličtině povedlo. Na předškoláky se již moc těšíme a doufáme, že se jim u nás bude líbit, a to nejen v hodinách angličtiny.
M. Čmuchařová, J. Žáková
image003image007image005