STARÝ PAPÍR – VÝSLEDKY SBĚROVÉ AKCE – říjen 2021

V týdnu od 18.10. – 22.10. proběhla již tradičně sběrová akce papíru. Do akce se zapojila celá škola. K dobrému výsledku přispěla každá z našich tříd. První stupeň je na tom vždy s odevzdaným papírem o poznání lépe než stupeň druhý a jinak tomu nebylo ani během této první etapy sběru. Za zmínku stojí neuvěřitelný výkon 3.A a 5.A. Nakonec ale všechny zastínila třída z druhého stupně 6.A a její pokořená tuna sebraného starého papíru.
Celkem se sebralo: 11 215 kg starého papíru
Papír nám odváží firma RELMA s.r.o., kdy se řidiči s náklaďákem otočili celkem 4x.
Finanční odměny za shromážděný papír připadly do třídních fondů.
Velké díky patří pánům školníkům.                                             
2. část sběrové akce je naplánována na duben 2022

Mgr. Jan Hradecký