STARÝ PAPÍR – VÝSLEDKY SBĚROVÉ AKCE

Začátek listopadu byl pro žáky osmých a devátých ročníků ve znamení těžké dřiny. Pomáhali totiž našim školníkům naložit obrovské množství papíru, které naši žáci společně se všemi rodinnými příslušníky nashromáždili a odevzdali. Zapojili se tak do první části sběrové akce. Všichni se podíleli na parádním výsledku, kterým bylo: 20 781 kg starého papíru. Nakládka takového množství papíru, jen pro zajímavost, dělá 8 plných náklaďáků a bez pomoci žáků by nebylo možné sběr vůbec realizovat. Mezi nejúspěšnější sběrače patří třídy 2.C, 3.A a 3.B, ale musíme pochválit celou školu, protože na akci se podílely všechny třídy školy.
Finanční odměny za shromážděný papír připadly v plné výši do třídních fondů.
Velké díky patří pánům školníkům. Mgr. Jan Hradecký
2. část sběrové akce je naplánována na duben 2020.

ČEMU JSME SBĚREM POMOHLI

1 tuna odevzdaného papíru jsou ušetřené 2 tuny dřeva

21 našich odevzdaných tun papíru ušetřilo……………………tun dřeva?

1 tuna odevzdaného papíru ušetří 100 000 litrů vody

21 našich odevzdaných tun papíru ušetřilo…………………… l vody

Jistě si každý dopočítá J

 Zdroj: www.eko-kom.cz