Štědrovečerní šichta na dole Anna

Vychovatelky školní družiny na naší škole se neustále snaží zpestřovat program, který pro děti připravují. A to i přes omezení spojená s pandemií koronaviru. Tak tomu bylo i v měsíci prosinci, kdy díky nabídce Hornického muzea, děti z 2. oddělení ŠD navštívily akci nazvanou „Štědrovečerní šichta na dole Anna“. Po příchodu na Březové Hory nás 
na dole Anna přivítal milý pan průvodce, který děti seznámil s tím, proč horníci museli i na Štědrý den „na 
šichtu“. Dále jim pověděl něco o tom, jak to přibližně vypadalo 
v chaloupkách tamních horníků, co měli ke štědrovečerní večeři a co děti mohly najít pod stromečkem. Po tomto poutavém povídání, objevil dárek od Ježíška pro každé z dětí, které se prohlídky účastnily. Malý úlomek stříbrné rudy si pak děti nesly domů jako veliký poklad. Při prohlídce jsme se projeli důlním vláčkem vyzdobenou štolou a dojeli jsme k jámě, která proslavila místní horníky světovým prvenstvím v dosažení hloubky 1000 m. I na tomto místě dýchala díky instalovanému betlému vánoční atmosféra. Po krátkém povídání o historii betlémů na Příbramsku jsme se opět důlním vláčkem dopravili na konec štoly, kde se s námi pan průvodce rozloučil a my jsme cestou kolem Prokopského kostelíka odešli zpět do školy.

Dětem se prohlídka velice líbila a byly rády, že se akce uskutečnila.
Velké díky patří Hornickému muzeu, které program připravilo a umožnilo nám se jej zúčastnit. Jitka Kupková, vychovatelka 2. oddělení ŠD