Stmelovací kurz Odyssea ve 4. ročníku

V týdnu od 19. do 22.3. se žáci 4. tříd společně s třídními učitelkami zúčastnili preventivního programu všeobecné primární prevence rizikového chování společnosti Odyssea. Kurz byl zaměřen na vytváření pozitivního sociálního klimatu ve třídě, prevenci šikany, prohlubování vzájemných vztahů ve třídě a rozvoje dovedností spolupráce. Děti si program užily a velice pěkně spolupracovaly. Přejeme jim, ať jim jejich nadšení a chuť spolupracovat vydrží i v běžné školní praxi. Mgr. Jaroslava Krešová