SVĚTOVÝ DEN ŽELV

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Další celoškolní projekt je zdárně za námi. Pro letošní rok jsme jako téma celoškolního ekologického projektu zvolili jako oslavu Světového dne želv. Celý projekt, a přípravy na něj, začaly už na začátku dubna. Společně se žáky ekologického semináře jsme začali pracovat na venkovním výběhu pro želvy.  foto  

Postavit venkovní výběh pro želvy znamenalo nejen samotnou stavbu, ale také vypracování přesného projetu stavby, výběr místa, přibližného rozpočtu. Toto jsme předložili vedení školy, kterému se nápad líbil, a my jsme mohli začít pracovat. Nakoupili jsme materiál na stavbu, připravili jsme vybrané místo (vytrhání plevele, rytí, udusání). Oslovili jsme učitele pracovních činností a keramiky, kteří nám společně s žáky vyrobili domečky pro želvy, respektive misky na potravu a vodu. Na začátku května jsme výběh zatravnili a čekali, až tráva trochu naroste.

Mezitím jsme začali pracovat na přípravě panelů, které jsme prezentovali během samotné oslavy Světového dne želv. Žáci ekologického semináře zpracovali různá témata, připravili obrázky a vybrali citát.

Hlavní myšlenka celoškolního projektu byla složení citátu o želvách. Žáci 3. až 8. ročníků během projektového dne získávali části citátu o želvách. Ten byl rozstříhán na jednotlivé slabiky a žáci tyto slabiky získávali za různé splněné miniúkoly s želví tématikou, které si na projektový den připravili učitelé jednotlivých předmětů.

Jako doplňující aktivitu jsme vybírali jméno pro naši želvu. Jmen dali všichni dohromady spousty. Nakonec žáci ekologického semináře vybrali jméno Evžen.

Chtěl bych poděkovat všem účastněným v projektu. Jsme jistě všichni rádi, že se celý den vydařil. Z nejpovedenějších aktivit, které během dne probíhaly, stojí jistě napsání příběhu o želvě, výroba želviček různými technikami a spousta dalších.

Díky všem, Eko seminář