Učíme se pomáhat – návštěva v DD PEPA

Jako každým rokem, tak i letos vyhrála naše škola soutěž ve sběru papíru a získala hlavní cenu 10 000 Kč. Žákovský parlament rozhodl, že polovinu této částky věnujeme na dárky pro děti z Domova dětí PEPA v Lazci. Proto se ve čtvrtek 15.12. uskutečnilo setkání členů žákovského parlamentu s dětmi a zaměstnanci domova. Povídalo se u prostřeného stolu, kde bylo plno dobrot od maminek našich žáků, a po prohlídce areálu DD předali členové ŽP dárky –  spací pytle a školní kalendáře, které dětem udělaly velkou radost. Na oplátku byli pak parlamentáři pozváni na zahradní slavnost, která se bude konat na konci letošního školního roku. Děkuji, že pomáháte.  Mgr. Dana Křápková    foto