VELIKONOČNÍ KAMÍNKY

Během distanční výuky se učitelé všemožně snaží, aby žákům vymysleli zajímavé aktivity nebo hry, kterými je alespoň na chvíli vytrhnou z online prostředí a pošlou je ven na čerstvý vzduch. To se povedlo i nám, žákům 8. C a 2. A – když třídní učitelky daly hlavy dohromady, vzniklo něco moc milého a zábavného pro všechny zúčastněné. 😊
O co šlo? Na začátku pouze nová záliba v malování kamínků při dlouhých zimních večerech, poté nápad udělat radost dětem v tomto zvláštním období. Třídní učitelka osmáků společně s několika děvčaty namalovala kolem 90 „Velikonočních kamínků“, které osmáci rozmístili v různých lokalitách dle bydliště druháčků – tak, aby si každý našel svůj „Velikonoční“ kamínek. Dětem byly do učebny dány mapy, na jakém místě, a kdy mohou kamínky najít. Pak už to bylo jen na nich. Společně s rodiči a sourozenci se všichni rozběhli (samozřejmě po výuce) po určených místech dle mapy a hledali. Na každého druháčka čekaly 2 – 3 „Velikonoční“ kamínky. Děti mohly Velikonoční kamínky různě přenášet, vyměňovat, a nakonec si nechat pro ně ten nejzajímavější. Nejvíce kamínků bylo rozneseno po příbramském Padáku, kde děti při hledání prošly také naučnou stezku, mohly si zde vyzkoušet sportovní aktivity nebo se dozvědět něco o přírodě.
A výsledek? Několik osmáků se zabavilo malováním, někteří se vydali ven roznést kamínky. Všechny druháčky jsme dostali ven (některé í víckrát) a některé i ve večerních hodinách s baterkou, tak aby nepřišli o ten nejhezčí „Velikonoční“ kamínek😊 a ta konečná radost z kamínků – ta vždy stojí za to!  
Mgr. Sylva Eliášová a Mgr. Kateřina Hradecká