Vyjádření ředitelky školy ke článku o školním bufetu, který vyšel v Příbramském deníku

Vážená redakce,
uvedený článek je velmi jednostranný a neuvádí další velmi podstatné informace o škole. Není pravdou, že škola nepodporuje zdravý životní styl, že ředitelka školy nekomunikuje s rodiči a že školní bufet je u ředitelny a škola má profit z jeho prodeje.
Nabídka bufetu ve školní jídelně, která v minulosti provozovala i školní bufet, je popsána pravdivě. Vzhledem však k tomu, že je školní jídelna samostatným právním subjektem a má své vedení, rodiče musí problematiku jídelny řešit tam.
Rovněž bych chtěla uvést, na co pisatelé zapomínají, že jsme v rámci podpory zdravého životního stylu zapojeni do projektů MŠMT Ovoce do škol a Školní mléko, vyučujeme výchovu ke zdraví a tomuto tématu se věnujeme i v rámci jiných předmětů. Podporujeme pohybové aktivity dětí již od 1. tříd, rozšířili jsme nabídku sportovních kroužků a dovybavili školní družinu sportovním náčiním.
Školní bufet je předmětem mého zájmu a snažím se, aby nájemce nabízel ovoce, zeleninu, jogurty, saláty a nápoje bez sladidel. Jsem dohodnuta s provozovatelem o změně sortimentu dle vyhlášky, která má platit od ledna 2016. Ta má stanovit seznam potravin, které se nesmí prodávat ve školních zařízeních. A jen pro dokreslení. V dotazníkovém šetření pro rodiče hodnotilo 10 rodičů ze 450 bufet jako nevyhovující.
Žáci 1. stupně mají mimo jiné omezený přístup do bufetu během přestávek a v době pobytu ve školní družině. Je jen na rodičích, zda dítěti dají peníze a dovolí jim nakupovat. V bufetu nakupují hlavně starší žáci především snídani, svačinu a pití.
Velmi mne překvapuje uveřejnění anonymních článků. Jsem kdykoliv otevřena komunikovat na jakékoliv téma. Zároveň mě velice mrzí, že důvodem anonymního jednání pisatelů je znalost českých poměrů, ze kterých vyplývá, že pokud by redakce uvedla skutečné jméno autora, žák školy se tímto může stát terčem šikany a urážek. Od tohoto názoru se musím distancovat a absolutně s ním nesouhlasím. Vůbec se totiž neztotožňuje s tím, co dětem ve škole předáváme a k čemu je vedeme.
Vzhledem k velkému počtu rodičů na naší škole nemohu vycházet z uveřejněného názoru, a proto budu řešit problematiku bufetu jak na setkání s rodiči, tak i s dětmi prostřednictvím žákovského parlamentu.

Mgr.Dana Křápková
ředitelka ZŠ Školní