YPEF – úspěch našich žáků na soutěži

V minulém týdnu se někteří naši žáci účastnili vědomostní soutěže s přírodopisnou tematikou. Akce nese název Mladí lidé v evropských lesích – Young People in European Forests. Název se udává dvoujazyčně, protože je to soutěž, která má svůj vrchol na mezinárodním poli. Tak daleko jsme sice nedošli, ale úspěch v regionálním kole jistě stojí za zmínku.

YPEF probíhala v on-line prostředí a byla rozdělena na 2 části. Vybraná témata byla velmi úzce spjata s lesem a lesnictvím. Prvním část zahrnovala vědomostní test a druhá poznávání zvířat, rostlin a hub. Otázky nebyly vůbec jednoduché, protože o lesnictví si toho v hodinách přírodopisu zase tolik nepovídáme. Naše družstva si se zadáním nakonec poradila velmi slušně.

Družstvo 9.B ve složení Filip Doubek, Jakub Knol a Martin Smíšek dosáhlo na 6. místo.

Družstvo 9.A ve složení Veronika Sedláčková, Šimon Sedláček a Matouš Jindra na tom bylo ještě lépe a umístilo se na skvělém 3. místě. Do dalšího kola bohužel postupovalo pouze družstvo z prvního místa, ale pro nás je to dobrá zkušenost a námět na další přírodopisné zápolení. Náš region čítal 11 škol.

Žákům děkuji za účast i umístění. Všem účastníkům gratuluji. Mgr. Jan Hradecký