Zajištění prázdninového provozu školy

Úřední dny a hodiny pro veřejnost: středa 9 – 13 hodin

Provoz školní družina: provoz přerušen pro nezájem rodičů