Žákovský parlament byl na prohlídce Parlamentu České republiky

Dne 18.9 se členové žákovského parlamentu vydali do Parlamentu České republiky. Tam nás uvítal pan poslanec Zahradník. Poté se nás ujala paní z Informačního střediska. Nejprve nám promítla krátký film o historii a fungování Parlamentu a poté nás provedla budovami. Mimo jiné jsme mohli vidět jednání Finančního výboru. Odpočinuli jsme si v Klubu ODS, kde jsme dostali i malé občerstvení.  Na závěr za námi opět přišel i pan poslanec Zahradník a povyprávěl nám o své práci.
Pro nás všechny to bylo velmi přínosné a zajímavé. A to nejen proto, že do Parlamentu České republiky se člověk běžně nedostane. Hlavně jsme se totiž všichni mohli více poznat a skamarádit a už nyní máme pár nápadů, které chceme jako žákovský parlament uskutečnit.
Moc děkujeme paní zástupkyni Rubé a paní zástupkyni Šináglové, že pro nás tuto exkurzi uspořádaly. Za žákovský parlament Alžběta Neporová a Barbora Krejčíková (9.C)