Zážitkový kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 5.ročníků zaměřený na prevenci šikany

Kurz je rozdělen na dvě části – podzimní a jarní. Kurz bude probíhat v prostorách školy a jejím okolí.
Žáci procházejí pečlivě promyšleným zážitkovým programem.  Kurz se odehrává převážně formou her. Při práci s dětmi využívají lektoři občanského sdružení Odyssea  nejvíce metody zážitkové pedagogiky a dramatické výchovy.  Žáci se interaktivně dovědí základní o šikaně, učí se rozpoznávat její projevy.  Účastníci si vyzkouší, jak na šikanu efektivně reagovat jak se jí účinně bránit.
8.00 –  13.35 ( 6 vyučovacích hodin)
5.A  – úterý    28.11. 2017     5.B  – středa   29.11.     5.C  – čtvrtek 30.11.     5.D  –  pátek    1.12.