Zeměpisná olympiáda

V prosinci a během měsíce ledna proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády pro žáky 6. až 9. tříd. Soutěže se zúčastnilo 66 žáků.
Žáci byli rozděleni do tří kategorií. V kategorii pro 6. ročník zvítězil Petr Doubek z 6.C, v kategorii pro 7. ročník Michaela Francová ze 7.B a ve společné kategorii pro 8. a 9. ročník Lukáš Jirásek z 9.A.
Vítězové jednotlivých kategorií postupují do okresního kola, které se bude konat v únoru.
Vítězům blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v dalších kolech, ostatním účastníkům děkujeme za účast.

Vyučující zeměpisu

foto