ZŠ Školní opět přivítala děti a učitele z partnerského Freibergu

Ve dnech 10. – 13.9. 2019 jsme se na tři dny stali hostiteli žáků a učitelů z partnerské Oberschule Gottfried Pabst von Ohain ze saského Freibergu. Již podruhé za čtyři roky naší spolupráce byly německé děti ubytovány v rodinách našich žáků, ve kterých o ně bylo výborně pečováno. Díky nemalé finanční podpoře města Příbram v podobě grantu, spolupráci s rodiči našich žáků, ale i učiteli a žáky naší školy jsme mohli německé děti a učitele nejen skvěle pohostit, ale ukázat jim i krásy Příbrami a okolí, výuku na naší škole, a dokonce je provést i po pamětihodnostech Prahy. foto

První den pobytu byli němečtí i čeští žáci z hostitelských rodin přijati panem starostou města Příbram Mgr. Janem Konvalinkou v reprezentativních prostorách zámečku Ernestinum, poté vedly jejich kroky po Svatohorských schodech na Svatou Horu, dále pak do odpočinkového areálu Nový rybník, kde si děti společně v českoněmeckých skupinách zahrály minigolf. Po obědě ve školní jídelně čekal německé děti výlet do Koněpruských jeskyň.

Druhý den se němečtí žáci stali součástí našeho vyučování, učili se, pracovali i hráli si v rámci výuky českého jazyka, výtvarné, hudební a tělesné výchovy a dle jejich nadšených ohlasů se jim spolupráce s našimi dětmi velmi líbila. Součástí programu byl i orientační běh na Padáku, který opět absolvovaly děti ve smíšených českoněmeckých skupinách. Po velmi vydařeném odpoledni v přírodě všechny děti čekal piknik v prostorách školy, který připravili z vlastních zdrojů čeští učitelé.

Poslední den se děti v prostorách školy po závěrečném fotografování rozloučily a po velmi emotivním závěru a slzách smutku na obou stranách se němečtí žáci a učitelé vydali na celodenní prohlídku historických památek Prahy, aby se pak v odpoledních hodinách vrátili zpátky do Německa.

Závěrem se sluší poděkovat městu Příbram za podporu partnerství obou škol, vedení ZŠ Školní, učitelům, žákům a rodičům, kteří se na bezchybné organizaci celého pobytu žáků a učitelů partnerské školy z Freibergu podíleli. Děkujeme i našim přátelům z Freibergu, kteří byli z celé návštěvy nadšeni a pozvali již nyní naše děti na pobyt v překrásném partnerském městě Freiberg. České děti se těší na příští shledání s přáteli a na program, který pro ně německé děti společně s učiteli připraví. Do té doby nezbývá než udržovat vzniklá přátelství prostřednictvím sociálních sítí a třeba se i s rodiči jednou podívat, odkud jsou naši přátelé. Vždyť cesta do Freibergu není zase tak daleká.

            Vyučující německého jazyka: Mgr. Jaroslava Krešová a Mgr. Štěpánka Kalivodová